דרשה לבר מצווה פרשת פנחס

בני משפחתי ואורחים יקרים !


בפרשת פנחס, פרשת בר המצווה שלי מסופר שכאשר בא משה למנות את יהושע במקומו נאמר: "ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו" – הוסיף רש"י – "בעין יפה, כלומר יותר ויותר ממה שנצטווה. שהקב"ה אמר לו: "וסמכת את ידך" והוא עשה בשתי ידיו. ועשהו ככלי מלא וגדוש, שמילאו? בחכמה ובעין יפה. תכונה גדולה זו של משה תיארו חז"ל בפסוק "טוב עין, הוא יבורך" - שהרי מ?אהבתו ליהושע ומתו?קף דאגתו למנהיגות הבאה לעם ישראל, עשה יותר ויותר ממה שנצטווה והשפיע עליו מרוחו וחכמתו ככל שניתן. וכך גם נרמז בתורה: "ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו". מכאן שתלה החכמה והגדו?לה במשה, למרות שהכול בעצם מהקב"ה. ובעלי התוספות המשילו זאת לאדון המצווה את משרתו לתת לאורחו יין סתם, והמשרת נותן לו בעין יפה ויין מובחר.

נלמד אף אנו להטיב עם הזולת מעל ומעבר ממה שצריך להטיב לו על פי מידת הדין בלבד, כפי שהקב"ה מטיב עם בריותיו הרבה לפ?נים משו?רת הדין. אני מקווה ומתפלל לקב"ה שייתן גם לי תמיד את מידת העין הטובה לראות דברים ולעשותם נכון ובלב רחב.

בנושא בר המצווה שלי בחרתי לעסוק בחקר השורשים של משפחתנו הענפה ברוך השם משני הצדדים. כשאני בוחן את סיפור עלייתם של סבא וסבתא ממרוקו ומתוניסיה אני מבין מהי חלוציות, מהי הפרחת השממה ומהי ציונו?ת נטו.
הנסיעה המשותפת של משפחתה של אימי לתוניסיה, עם הסיפורים המרגשים וכל הקשור לביקור השורשים שלהם. חידדו בי את הרצון להכיר ולהתחקות אחר הקשיים, האילוצים, התקווה והחזון שהיו מנת חלקם עם עלייתם ארצה.
למדתי להעריך ביתר שאת את היותנו ע?ם חופשי בארץ ישראל.

סבים וסבתות יקרים שלי, אני גאה בכם ומוקיר אתכם מעומק הלב. יהי רצון שתזכו לאריכות ימים ושנים, לרוב נחת ובריאות טובה. ויקויים בכם הכתוב: "והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח" (תהילים א').

ברכות חמות ורפואה שלמה לסבתא רבא מימי היקרה .

אני שמח וגאה לציין, שבימים אלו לפני 40 שנה, ביום כ"ח באייר במלחמת ששת-הימים, זכינו ואדמות גוש-עציון נגאלו יחד עם ירושלים, חברון ובית-לחם. באחת, הפך חלום השיבה הביתה מהוויה רחוקה ומעורפלת לממשות חיה ונושמת.
ביום כ"ב באלול תשכ"ז, שבו ועלו בני כפר-עציון יחד עם חבריהם, לביתם ה?חרב בהרי-עציון. בלבם מפעמת ההחלטה הנחושה לשוב וליישב את ההר, לחזור לנחלת אבות, ולוודא שלעולם לא נטוש את ההר הטוב הזה. אני גאה בהוריי שבחרו לגור בכפר עציון ובכך המשיכו את מורשת הסבים והסבתות. אני גאה ושמח שנולדתי וגדלתי בין הרי עציון הפורחים והמיושבים ובכך גם אני ממשיך מורשת חשובה זו.

ביום זה בו אני נכנס לעול תורה ומצוות, נושא אני תפילה שאש?כיל לבטא בחיי באופן שלם את עובדת היותי בן לעם ישראל   בארץ ישראל.

זה הרגע להודות להוריי הנפלאים ולאחיותיי האהובות ירדן טל ושיר, שתמשיכו להיות לצידי תמיד. לדודיי בני דודיי ולכל הענפים האחרים, תודה על האהבה והתחושה של משפחה מלוכדת וטובה.  תודה מיוחדת שלוחה לך אבי פרוינד שמלמד אותי בנועם ובשמחה טעמי המקרא וקריאה בתורה.

ולכם אורחים יקרים שבאתם להשתתף בשמחתי ובשמחת משפחתי שירבו אור ושמחות אצלכם ובשמחתכם נשמח גם אנו.