דרשה לבת מצוה פרשת כי תשא

קראנו בתורה: "כי תשא את ראש בני-ישראל
ונתנו מחצית השקל."

כשבני ישראל עומדים להימנות, נושאים את הראש
בגאווה, ובאותו הזמן מכירים שכל מה שעושים הוא
רק מחצית העבודה.

עכשיו כשאני נכנסת לגיל מצוות, אני מתגאה ואומרת
"אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו". יש לנו
חיים אמיתיים חיים של תורה ומצוות.

גם אני זוכרת מה שאמר הלל :"אם אין אני לי מי
לי וכשאני לעצמי מה אני." כל מה שאני עושה ולכל
דרגה שאני מגיעה אני מרגישה ענווה ומכירה שאני
רק מחצית השקל.

אני מקבלת עלי להיות בת ישראל במלוא מובן המלה.

אני מודה לאבא ולאמא ולסבא ולסבתא ולסבתא רבא על
שחינכו אותי ועל כל מה שעשו בשבילי באהבה ומסירות,
אני מודה לאחי ואחותי על אהבתם, אני מודה לכל המורים
המטפלות והמדריכים שלי על כל מה שלמדתי מהם, אני
מודה לכל החברים שעמלו ועבדו להכנת ערב זה
בשבילי, ולכל חברי שהופיעו היום לכבודי.

אני מתפללת שה' ישים שלום על ישראל וישלח משיח
גואלנו.