דרשת בר מצווה פרשת לך לך

בס"ד

אורחים יקרים, הורים נפלאים, ברשותכם אשא מספר מילים על פרשת השבוע, הלא היא פרשת "לך לך".


פרשת לך לך, היא הפרשה השלישית במניין פרשיות השבוע, והיא חושפת אותנו לסיפורו של אברהם אבינו. הפרשה נפתחת בפסוק הבא:


"ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", בפסוק הפותח את פרשת השבוע מצווה אברם לעזוב את כל עולמו החומרי ולהתמסר לעולם הרוחני של אהבת השם. בפסוק הבא מתחייב הקדוש ברוך הוא בפני אברם שהוא יעשהו לגוי גדול ויברך את כל פועלו.
אופן פתיחת הפרשה בא ללמד כל יהודי ויהודי סוד גדול בדרכי האמונה. הדרך אל האמונה עוברת בעזיבת עולם החומר אל עולם הרוח, ומשם תבוא הברכה על כל מה שנעשה גם בעולם החומר וגם בעולם הרוח.


היום, עם הגיעי לגיל מצוות, אני למעשה עוזב את עולם הילדות ומצטרף אל עולם הרוח והבגרות, עולם של דרך ארץ ואמונה. ביום חגי זה, הרשו לי לברך כל אחד ואחד מכם בכל ברכות אברהם אבינו.


ביום זה, הציווי האלוקי " לך לך מארצך וממולדתך" מסמל למעשה את עזיבת עולם הילדות והמילים מתוך הפסוק הראשון של הפרשה: "אל הארץ אשר אראך" מסמלות עבורי את המסלול שיש עליי לעבור בדרך להיות יהודי מאמין הנושא בעול מצוות התורה.


פרשת לך לך העוסקת בנדודיו של אברהם מראה לנו כיצד יש על האדם לנהוג וללכת בעקבות האמונה והחלומות שלו. סיפורו של אברהם הוא למעשה ראשית הסיפור שלנו כעם הנבחר, והוא מראה לכל אחד ואחד מאיתנו את כוח האמונה ואת פירותיה הטובים.


בהמשך הפרשה כורת הקדוש ברוך הוא שתי בריתות עם אברהם, הראשונה: ברית בין התרים והשנייה ברית מילה. הברית השנייה היא זו בעצם המבדילה אותנו מכל העמים ומייחדת אותנו כעם היהודי. ברית המילה עם הקדוש ברוך הוא היא מעשה ברית אותו מקיים כל יהודי מימיו הראשונים בעולם.


בהמשך לברית אותו עברתי לפני כ-13 שנה, אני עומד היום נרגש לקבל על עצמי את עול מצוות התורה, ולהצטרף לשרשרת הארוכה של העם היהודי. עם הגיעי ליום זה, אני רוצה לברך את כל קהל האורחים ואת כל בית ישראל בברכת האלוקים הנמצאת בתחילת הפרשה:


"ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה"


אני מודה לכולכם שהגעתם לחגוג יחד עימי ועם משפחתי, ולהתפלל יחד אתכם לשלום מדינת ישראל, צבא ההגנה לישראל, חיילנו ומנהיגנו, העושים ימים כלילות על מנת לשמור על כל אחד ואחד מאיתנו.


ומעל הכול, אני רוצה להודות לבורא עולם שהביא אותי לעולמו וקיים בי ובמשפחתי את ברכת אברהם. ביום זה, אני רוצה להודות להורי, לבני משפחתי ולכל אוהביי שירבו ויעצמו וידעו רק נחת ושלווה, אמן ואמן.


כל הזכויות שמורות לחברת גילן פרסום ואינטרנט בע"מ