דרשה לבר מצווה פרשת בהר

אורחים יקרים, בני משפחה אהובים, הוריי הנפלאים, ברשותכם אדרוש מספר מילים על פרשת השבוע, הלא היא פרשת "בהר".


פרשה בהר היא הפרשה התשיעית המופיעה בספר ויקרא, והיא עוסקת במספר דינים והלכות הכוללים בין היתר: מצוות שמיטה דיני עבד עברי, איסור פסל ועוד.


בפרק כה, פסוק יוד בתוך פרשת בהר, נמצא המשפט הבא:
"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה"


משפט זה הוא המשך למצוות שנת היובל בוא מצווים בני ישראל לקדש את שנת החמישים, הלא היא שנת היובל.


המילה דרור הינה מילה חשובה ומיוחדת בתוך הפסוק, גם מכיוון שהיא מסמלת את חירות האדם וגם משום שהיא מופיעה רק פעם אחת בכל התורה.


המילה דרור מסמלת לנו את חופש התנועה כמו תנועתו של ציפור הדרור שאיננו מוגבל בתנועתו. המילה דרור מסמלת לנו את החופש והחירות להם שואף כל אדם,היום, עם הגיעי לגיל המצוות, אני מקבל על עצמי את עול מצוות התורה. קבלת המצוות ביום זה מסמלת עבורי יותר מהכול את הקשר הישיר בין הזכות לקיום מצוות לבין הרגשת החופש והחירות.


בני העם היהודי עברו לאורך כל שנות ההיסטוריה סבל רב מעמים אחרים, אך תמיד זכו גם לישועה ולחירות מבורא עולם.


היום, עם הצטרפותי אל השרשרת היהודית הנוטלת בעול המצוות, אני מצטרף בעצם לשרשרת אנושית השומרת על הגחלת, ומאירה את הדרך בפני כל בני האדם, ככתוב בפסוק: "וקראתם דרור בארך לכל יושביה"
גיל המצוות מסמל יותר מהכול את שלבי התבגרותו של הילד, ואת הפיכתו מילד לנער!


כילד, קיבלתי מהוריי את כל הכלים והחינוך הראוי, וכנער אני מחויב לחירות שלי כאדם בוגר.


קהל נכבד,
ביום זה, בו אני מקבל על עצמי את האחריות להיות אדם בוגר וחופשי, אני מבין כי הזכות לחופש היא מתנה משמיים, וכל אחד ואחת מאיתנו צריך לעשות הכול בשביל להודות לבורא עולם על המתנה הנפלאה שהוא העניק לנו, מתנת ה-בני חורין!


אלפי דורות עברו מאז בני ישראל התשחררו מכבלי העבדות במצרים, ולאורך כל ההיסטוריה של עמנו הנפלא, כולנו הקפדנו על שמירת ערכי החופש והחירות.


הורי היקרים,
אני רוצה להודות לכם בהזדמנות זו על כך שהענקתם לי את כל הכלים והחינוך הראוי, המאפשרים לי היום להפוך מילד לנער, ולקבל על עצמי את אחריות החופש והבגרות!


עם קבלת אחריות זו, אני מודע לאתגר העומד בפניי ואני מבטיח לכם שאעשה הכול על מנת שגם אתם וגם אני נהיה שמחים ומרוצים מימי בגרותי ומתקופת חירותי כאדם בוגר!


לסיום אורחים נכבדים, אני רוצה לברך כל אחד ואחת מכם בברכת שלום, ומי ייתן ונמשיך להיות בני חורין בארצנו הקדושה, ושכל אחד ואחת מכם ירגיש את מתנת החופש והדרור בכל רגע ורגע בחייו!


כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ