דרשת בר מצווה פרשת בראשית

בס"ד

ברשות הורי היקרים מפז, ברשות מורי ורבותי הנכבדים, וברשות כל הקהל הקדוש הזה, ביום זה בו אני עוזב את עולם הילדות ומקבל על עצמי עול מצוות של תורתנו הקדושה, אשא מספר מילים על פרשות השבוע, הלו היא פרשת "בראשית".


פרשת השבוע, שהיא הפרשה הראשונה בתורתנו הקדושה, מגוללת בפנינו בחלקה הראשון את סיפור בריאת העולם. הפרשה מבארת לנו כיצד נוצרו יסודות העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, החל מיסודות האור והחושך, דרך יסודות השמיים, הים, היבשה, הכוכבים והירח, הצמחים והעצים וכמובן בעלי החיים, לרבות , יצירת האדם הראשון ואשתו חווה.


בפסוקים המתארים את בריאת העולם מסתתר מסר נפלא הפונה לכל אחד ואחת מאתינו, ובייחוד לאלו העומדים לקבל על עצמכם עול תורה ומצוות. המסר הנפלא עוסק בתכנון ובסדר, ובדיוק כמו מעשה בראשית הוא מוביל ליצירת אדם שלם וטהור העומד מול אלוהיו.


קבלת עול התורה והמצוות היא למעשה הסדר הפנימי של כל אחד ואחת מאיתנו, ועבורי, היא מתחילה היום עם הגיעי לגיל מצוות. סדר יומו של כל יהודי מתחיל עם תפילות השחר והנחת התפילין, ממשיך בתפילות שחרית, מנחה וערבית, ומסתיים בקריאת שמע שעל המיטה.


סדר היום ההלכתי והעיסוק בתורה ומצוות, הוא למעשה הבריאה הנפלאה שקיבל כל אחד ואחד מאיתנו  במתנה מהקדוש ברוך הוא. התורה הקדושה נפתחת במילים "בראשית ברא אלוקים" ומרמזת לנו כי כל יסודות העולם שייכים לאל אחד וכי אין עוד מלבדו.


עם הגיעי לגיל מצוות, אני מצטרף לשרשרת ארוכה ובלתי פוסקת של אנשי אמונה, המקדשים את שם השם ומהללים את פועלו בכל יום מחדש כמו מעשה בראשית.


הנחת התפילין וקבלת עול מצוות התורה הם למעשה "סדר היום היהודי" אליו אני בוחר להצטרף ביום חגיגי זה. מעשה הבריאה המתואר בפרשת השבוע מסתיים ביום השביעי עם ברכה מיוחדת ליום השבת, ועבורי, יום קבלת עול מצוות התורה, הוא יום קידוש, המציב גם אותי בשרשרת הארוכה והבלתי פוסקת של העם היהודי.


ביום זה, בו אני מתחייב לקבלת עולם המצוות והתורה, אני עומד נרגש מול הוריי שבראו אותי, מול מורי ורבותיי שליוו וחינכו אותי, ומול כל הקהל הקדוש הזה, שהגיע לכבודי. יום זה מסמל עבורי בריאה מחודשת, בריאה בה אני יוצר יש מ-יש ומזכך את נפשי וגופי בעזרת קבלת עול מצוות תורתנו הקדושה.


בתוך פרשת בראשית נמצא הפסוק הבא:


" ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם"


הפסוק המיוחד הזה ממחיש לנו שאנו כולנו נבראנו בצלם האלוקים, עם רגשות, הבנה וחשיבה, ומעל הכול, עם היכולת להבדיל בין חושך לאור ובין גלות לגאולה. אסיים עם ברכת תודה לכולכם, ומי ייתן ונזכה כולנו לראות פני משיח בימינו, אמן , כן יהי רצון!


כל הזכויות שמורות לחברת גילן פרסום ואינטרנט בע"מ