דרשה לבר מצווה פרשת בא

בס"ד

אורחים נכבדים, בני משפחה יקרים, הורים נפלאים, ברשותכם וברשות המעמד המיוחד, אשא מספר מילים  על פרשות השבוע, הלו היא פרשת "בא".


פרשת בא הינה הפרשה השלישית בספר שמות ובא מסופר על שלושת המכות האחרונות שאלוהים הכה את המצרים בכדי לשחרר את עם ישראל מעבדות,


שלושת המכות הן:
מכת ארבה, מכת חושך, ומכת בכורות


שלאחריהן מתוארת בפרשה יציאת מצרים.


לקראת המכה האחרונה אלוהים מנחה את משה להכין את בני ישראל ליציאה, וכך אנו למדים שאלוהים ידע מתי עם ישראל ישוחרר ולא באמת אנו תלויים בפרעה, ובפירוש לימינו אנו – כל מה שקורה סביבנו ולנו הוא כתוצאה מהחלטות של מעלה ולא של מטה, לאדם יש בחירה אם ללכת בדרך הישר או לא ואלוהים מנסה תמיד לגרום לו ללכת ויודע גם מה יגרום לאותו אדם להתעשת על עצמו וללכת בדרך הטובה.


אחת ההכנות שבני ישראל נצטוו לעשות לפני מכת בכורות היא לשאול מהמצרים כלי כסף וזהב ובגדים, הכסף והזהב ישמשו יותר מאוחר את בני ישראל ישמשו לבניית המשכן ואפשר ללמוד מכך  שכל דבר שנראה לנו על פניו קטן וכל מצווה שנראית לנו פחות משמעותית יכולה לעמוד לנו כנקודת זכות כלפי אלוהים ויכולה להשפיע עלינו לטובה גדולה בהמשך ולכשנצטרך לכך.


דבר נוסף שבני ישראל נצטוו להכין לקראת יציאת מצרים (וזאת למרות שהם אינם ידעו בדיוק מתי זה יתרחש) זה  את קרבן הפסח . ומכאן אנו חוגגים בכל שנה את חג הפסח, הלו הוא חג החירות, וזאת על מנת , שנזכור כולנו מאיין באנו ולאן אנו הולכים.


וכמו שיציאת מצריים סיימה פרק בחיי עם ישראל כך גם אני היום בחגיגת בר המצווה שלי, ואולי לא סתם אנו מצווים בפרשה זו על מצוות הנחת תפילין שכביכול אינה קשורה בקשר ישיר לפרשה כמו שאר המצוות שמצוינות שם כמו דיני חג הפסח וקידוש בכורות.


אז היום אני יוצא מילדות לבגרות ומצוות אלוהים חלים עלי כמו שבני ישראל יצאו ממצרים בשביל לעבוד את אלוהים, וכמו שיצאתי כבדרך הטבע על ידי גדילה טבעית כך המצרים היו צריכים לעבור את עשרת המכות בכדי שפרעה ישחרר את עם ישראל.


אז היום אני מתחיל בהנחת תפילין וקיום שאר המצוות כדי להרגיש כחלק מבני ישראל ולהודות על כך שלא הייתי בעבדות ולא הצטרכתי ללכת במדבר במשך ארבעים שנה ושאני כאן בארץ ישראל ואיננו תלויים באף מלך גוי של מדינה אחרת ואיננו צריכים להתחנן לחופש ויכולים אנו לקיים מצוותינו ולחגוג בר מצווה בשמחה ואת כל ארועיי משפחתנו וחברינו לעולם ועד.


במעמד זה אני, הורי היקרים, אחיי ואחיותיו, רוצים להודות לכל הקהל הנפלא הזה שהגיע היום לכבד אותי ואת בני משפחתי, ברוכים תהיו, ומי ייתן ונזכה כולנו לימות משיח ובניין בית המקדש.
כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ