דרשת בר מצווה פרשת אמור

בס"ד

הוריי היקרים, בני משפחתי האהובים, חבריי הקרובים, קהל נכבד ואהוב,
ברשותכם אדרוש מספר מילים על פרשת השבוע, היא פרשת "אמור".


פרשה זו היא הפרשה השמינית בספר ויקרא, והיא עוסקת במגוון נושאים, הכוללים בין היתר את קדושת הכוהנים, דיני קורבנות, דיני שבת ומועדים ועוד.


מבין כל המצוות והחוקים המופיעים בפרשה זו, אני רוצה להתייחס למצווה הנמצאת בפסוק כ"ב :
"ולא תחללו את שם קודשי, ונתקדשתי בתוך בית ישראל, אני אדוני מקדישכם"


פסוק זה למעשה מחייב כל אחד ואחת מאיתנו לקדש את שם השם כפי שנאמר: "ולא תחללו את שם קודשי".


בהמשך הפסוק מובטח לנו השכר אם נשמור על מצווה זו כנאמר: "ונתקדשתי בתוך בית ישראל".


כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקדש את שמו וכפועל יוצא מכך הוא יקדש את כל בית ישראל בקדושתו.


היום, עם הגיעי לגיל מצוות, אני מצטרף לשרשרת ארוכה של יהודים בני גילי מכל תקופות ההיסטוריה, שלא רק קיבלו את עול המצוות, אלא גם עשו הכול על מנת לקדש את שם השם בכל רגע ובכל הזדמנות.


כידוע, לאורך כל ההיסטוריה האנושית, בני העם היהודי סבלו מהצקות אנטישמיות על ידי יתר העמים, ובתקופות רבות בהיסטוריה, בני העמים האחרים קמו על העם היהודי להורגו ולהשמידו.


בזכות בורא עולם, ובזכות המצוות והחוקים של התורה הקדושה, אנחנו, בני העם היהודי, תמיד זכינו לניסים וישועות, וגם במצבים הכי קשים וברגעים הכי חשוכים, תמיד ידענו לגלות את האור ואת הגאולה.


קידוש השם שנעשה על ידי מיליוני יהודים לאורך כל תקופת ההיסטוריה והגלות, זה הדבר שמייחד אותנו כעם, וזה הדבר ששומר עלינו מכל סכנה שבפתח.


אורחים יקרים,
היום, עם הגיעי לגיל מצוות, אני מצטרף אל השרשרת היהודית הארוכה, ומקבל על עצמי את עול מצוות התורה וחוקיה.
ביום זה ממש, אני רוצה לקדש את שמו של בורא עולם, ולהודות לו על כל הטוב והחסד שהוא עושה עם כולנו בכל יום ויום.
בר המצווה אותה אני חוגג כיום מסמלת יותר מהכול את ניצחון העם היהודי ואת ניצחון הרוח היהודית. לאורך כל שנות ההיסטוריה סבלנו מאנטישמיות ומקשיים, והנה אנחנו אחרי שנות הגלות, מקדשים את שם השם בארצנו המובטחת.


ביום זה, אני מרים את עיניי אל המרומים ומבקש מבורא עולם שימשיך וישמור על ילדיו האהובים, בני העם היהודי.
ביום זה, אני מקדש את שם השם ומצטרף לבני העם היהודי כאדם בוגר המקבל על עצמו את עול המצוות והתורה.
ביום זה, אני נושא ברכת שלום, שנזכה כולנו לביאתו של משיח צדקנו, ונזכה כולנו לגאולה.


ולסיום קהל נכבד, אני רוצה להודות לכולכם על כך שהגעתם לחגוג יחד עימי ועם בני משפחתי את אירוע בר המצווה, ומאחל לכולכם שתזכו למצוות ואריכות ימים, אמן כן יהי רצון!


כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ