ברכה לבר מצווה מהמקורות

__________(שם החוגג)
היום אתה חוגג יוד גימל שנים
ומי ייתן ותזכה לבריאות ואריכות חיים.
ביום מיוחד זה
בו אתה מתקשר לעולם התורה והמצוות
זה הזמן והרגע לברך אותך בכל הברכות
"יברכך יהוה וישמרך"
מי ייתן ותראה ברכה בכל מה שתעשה
מי ייתן ותזכה להשגחה אישית לאורך כל הימים
"יאר יהוה פניו אליך"
מי ייתן ותזכה לחוכמת התורה
ושבכל רגע תזכה לקיים עוד מצווה.
"ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום"
מי ייתן ותזכה לחיי גאולה!
ותהיה שמח בחלקך בכל רגע ורגע!
--------------------------------------

ברכה לבר מצווה מהמקורות
"ואהבת את יהוה אלוהיך בכל ללבך
ובכל נפשך ובכל מאודך,
והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על ללבך...
וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך"...
_______(שם החוגג)
היום אתה מתחיל פרק חשוב ומשמעותי בחייך הבוגרים
יום אתה מתקשר לתורת ישראל באמצעות מצוות ציצית ותפילין
היום אתה מתחיל בדרך חדשה
דרך התורה וקיומה של כל מצווה ומצווה.
חשוב שתדע, ש- תרי"ג המצוות
הן הצינור של העם היהודי
לכל הברכות.
אצלנו ביהדות
גיל המצוות מסמל את הבגרות
זה הגיל בו אנו מקבלים על עצמנו את התורה
ומתחילים לקיים ולדקדק בכל מצווה ומצווה.
ביום חגיגי ומיוחד זה
אני מאחל לך שתלך בדרך האל
תזכה לשכינתו
תעמיק חוכמה
ושאת תפילותיך
תישא במלוא הכוונה!

כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ