דרשת בר מצווה פרשת כי תישא

ברשות הוריי היקרים מפז, ברשות מורי ורבותי הנכבדים, וברשות כל הקהל הקדוש הזה, ביום זה בו אני עוזב את עולם הילדות ומקבל על עצמי עול מצוות של תורתנו הקדושה, אשא מספר מילים על פרשות השבוע, היא פרשת "כי תישא".


פרשת כי תישא הינה הפרשה התשיעית בספר שמות, תחילתה של הפרשה עוסקת במצוות מחצית השקל ואם המושג מחצית השקל מביא אותי לחשוב על כסף וזהב אז המשך הפרשה הגיע ומציין עבורי ולשכמותי את חטא עגל הזהב , ולכן אולי זה המשך מתבקש בפרשה.


בתחילת הפרשה משה מצטווה לאסוף מכל אחד בקרב בני ישראל, עני או עשיר כ-מחצית השקל עבור בניית המשכן.
חצי שקל בדיוק והסכום הזה יספיק במדויק לעלות בניית המשכן, מה שנוכל לפרש מזה זה שאלוהים ברא את האדם וגרם לילודה ולמספר האנשים שיצאו ממצרים וילכו במדבר שיתאימו במדויק לבניית המשכן, מה שאומר שכולנו נבראנו וחלק מהדברים שקיבלנו הגיעו בשביל עבודת השם, מה גם שאלוהים נותן כישרונות לאנשים עבור עבודת השם גם, שהרי משה נצטווה למנות את בצלאל לבעל המלאכה הראשי בבניית המשכן.
לכן גבירותיי ורבותיי נדע כולנו שכל מעשינו, רכושינו, כישרוננו והידע שלנו ניתן לנו שחלקו או רובו מיועד לעבודת הבורא.


ומכאן חטא העגל, אל לנו לחשוב שאנו עובדים בשביל זהב – להשיגו בלבד ולכשהישגנו אותו אנו נדרשים לעבוד עבורו.


כשמשה רבנו עולה להר העם מתייאש מלחכות ומבקש מאהרון שיבנה עבורם עגל זהב, אפשר לפרש זאת שברגע שמשה הולך שזוהי האמונה שהולכת מאיתנו ואז אנו מתחילים לבקש דברים אחרים ולא יעילים שישפיעו על חיינו.


אלוהים כועס מזה ומבקש להשמיד את העם אבל אז כשמשה חוזר לעם, דהיינו האמונה חוזרת היא מגינה עלינו ומבקשת מאלוהים שלא להשמידנו, זאת אומרת שגם אם נפלנו וחטאנו, התשובה והאמונה יכולים להחזיר את אלוהים להקשיב לנו ולהשגיח עלינו, וזאת אנו למדים גם מכך שאחרי שמשה שבר את לוחות הברית אלוהים אומר לו להכין מחדש.


כשמשה עולה שוב להר אלוהים מלמדו את שלוש עשרה מידות הרחמים, שלוש עשרה זה מספר הקסם שלנו היום, שלוש עשרה מידות הרחמים שמשה מבקש על בני ישראל שחטאו וכן כיום אני נכנס לעול המצוות בגיל שלוש עשרה ואני צריך לשמור על התנהגותי ודרכיי שלא אחטא ושלא אצטרך לשלוש עשרה מידות הרחמים של אלוהים בכדי שיסלח לי על חטאיי.


ולכן מודה אני להוריי שדאגו להביא אותי לעולם בדיוק בפרשה זו שאוכל תמיד לזכור מה מסמל המספר שלוש עשרה ולהישמר ולהיות אדם טוב יותר על פי מה שחינכו אותי הוריי ובואו נזכור כולנו את מה שהפרשה מלמדת אותנו שאם נתחזק באמונה ונקפיד להיות אנשים טובים אחד כלפי השני, נוכל כולנו לעלות ברמתנו הרוחנית ולהתענג על קדושת השם.


לסיום, אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם שהגעתם לחגוג יחד איתי ועם בני משפחתי את האירוע המיוחד הזה!


כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ