דרשת בר מצווה לפרשת תזריע-מצורע

דרשת בר מצווה לפרשת תזריע-מצורע


בס"ד


אורחים יקרים, משפחה נפלאה, חברים וקרובים, ברשותכם  אשא מספר מילים על פרשות השבוע, היא פרשת "תזריע-מצורע".


פרשת "תזריע-מצורע" היא למעשה שתי פרשיות שחוברו להן יחדיו והיא הרביעית והחמישית של ספר ויקרא, שתי הפרשות עוסקות בנושא אחד והוא הבאת הקורבן של "המצורע", מצורע הוא מי שמוציא שם רע – מרכל ומדבר לשון הרע על הזולת.


על חשיבות האיסור בהוצאת שם רע וריכול על אדם אחר ושמירת הלשון אנו למדים מפסוק בתהילים שאומר: מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב – נצור לשונך מרע וכו'", בדרך כלל מי שמרכל עושה זאת על מנת להתקבל לחברה, שיחשבו שהוא יודע הכול וירצו בחברתו שיעדכן אותם על האחר, עונשו של זה המרכל ומוציא שם רע הוא בהוצאתו מהחברה, כך שהעונש ירתיע את האדם שרוצה דווקא להיות בחברה.


עונש הצרעת מופיע ככתם על גוף האדם שחטא וכך כולם יודעים שחטא ובמה חטאו, אם הוא ריכל על אדם אחר וסיפר על חטאיו או מעשיו של אדם אחר כעת כולם יודעים שהוא חטא אבל לא על ידי רכילות של אדם אחר אלא על ידיו עצמו, הצרעת מדבקת ולכן עונשו וגם מה שירפא אותו הוא ריחוק מהחברה לתקופת זמן.


עוד אפשר לומר על חיבור שתי הפרשות הללו ששמותיהם "תזריע-מצורע" הם בעצם הפכים – בזריעה אנו מביאים חיים חדשים וכשמוציאים שם רע אנו משולים להורסים חיים, טיהור האדם המצורע הנחשב למת בגלל הוצאתו מהחברה והחזרתו מתוקן לחברה נחשב כאילו קיבל חיים חדשים, עוד אפשר ללמוד שתזריע זה דבר טוב ומצורע דבר רע ואם מחברים אותם כמו בפרשות, הדברים הטובים שבני האדם עושים מבטלים את הדברים הרעים שאנשים אחרים עושים וזה שהכוהנים עוסקים גם בטיהור אנשים מצורעים וגם בחיי היום יום הקדושים של המשכן מרמזת לנו כמו חיבור הפרשות שצריך לעסוק בטוב וגם ברע באותו הזמן ולא לייחד לכל דבר זמן מיוחד.


עוד אפשר ללמוד מכך שהאנשים הנגועים בצרעת פונים לכוהנים ולא לרופאים הוא שנגע הצרעת היא אינה מחלת עור הדרושה טיפול רפואי או תרופות אלא טיפול רוחני והיטהרות על ידי ריחוק מהחברה ושלא ימשיך בדרכיו הרעות עם אנשים אחרים מכיוון שגם השומע נחשב כחוטא.


אז ביום בר המצווה שלי גם אני מחבר את שתי תקופות חיי, אלו שלפני ואלו שמתחילים היום, עת אני מתחיל את בגרותי.
אומרים שעל פי יום היוולדו של הילד ופרשת השבוע שבו הוא נולד, זה הוא תיקונו בעולם ובמה שהוא צריך להשתדל בחייו אז אקח על עצמי להיות רק "תזריע" ולגרום נחת רוח להוריי ואלוהיי ולא ארכל ולא אוציא שם רע.
לסיום, אני רוצה להודות לכל הקהל שהגיע לכאן היום לחגוג יחד עימי ועם בני משפחתי, ומעל הכול אני רוצה להודות להוריי היקרים שמדריכים אותי בדרך האמת והישר לאורך כל הדרך. ברוכים תהיו כולכם.


כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מדרשת בר מצווה פרשת תזריע – מצורע

לנביאים – אז והיום

לכל אלו שבאו להשתתף היום בשמחתנו ברוכים תהיו! תודה מיוחדת לדודי לני על שהגיע מארה"ב להשתתף בשמחתנו כאן בארץ. תודה לאורי מאיר על שלימד אותי את שתי הפרשות. תודה נוספת לאבי יעקב, ולאפרים ב"ק שמתוך לימודם המשותף צמחו המילים והרעיונות הללו.

ההפטרה שקראתי היום עסקה באחת מפרשיות אלישע הנביא, בעזרת פרשיה זו ננסה להבין מהו נביא, מיהו הנביא אלישע ומה תפקידו ?

נתחיל את דרכנו בפסוקי התורה:
"נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו
ודבר אליהם את כל אשר רצונו: והיה האיש אשר לא ישמע
אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו" [1]
"כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת"[2]

הפסוקים מציינים את הנביא כשליח הקב"ה שמביא את דבריו לעם, ובכדי לאמת את
דבריו, באפשרות הנביא לתת אות או מופת. אולם, האות והמופת אינם מצביעים
בהכרח על הנביא כנביא אמת.
נמשיך אל דברי הרמב"ם על הנביא:
"ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ או לאנשי עיר או
ממלכה לכונן אותם ולהוד?יעם מה יעשו או למונ?ע?ם
ממעשים הרעים שבידיהם … ולא כל העושה אות ומופת
מאמינים לו שהוא נביא, אלא אדם שהיינו יודעים בו
מתחילתו שהוא ראוי לנבואה בחכמתו ובמעשיו שנתעלה
בהן על כל בני גילו… " [3]
הרמב"ם מגדיר את תפקיד הנביא גם כמחנך העם על פי הקב"ה, ושליחותו היא להדריך ולהורות את העם במעשיהם הטובים או הרעים. ויותר מכך אומר הרמב"ם שיש בידינו היכולת לזהות את אותם אנשים הראויים לנבואה, ומהם נקבל את דברי ד'.
אם נחזור אל הנביא אלישע, ונאפיין את דרכו בנבואה, נוכל לראות כי אלישע הרבה לפעול בדרך ניסית היוצאת מדרכי הטבע, פעולותיו היו מכוונות להצלת חיים, או ללקיחת חיים. כך סייע אלישע לאנשי העיר יריחו ותיקן את מימיהם[4], וכן סייע לאשת אחד מבני הנביאים[5]. מנגד, מוצגת לנו הפגיעה בתינוקות בית אל שלעגו לו[6] וכן בהפטרה שלנו – סיפורו של השליש שנדרס למוות. מעשיו של אלהשע היו הדרכה
מעשית לעם כיצד לנהוג בחייהם, מהי הדרך הטובה ומהי הדרך הרעה. בכך פועל אלישע לא רק כנביא המביא את דבר ד' שנאמר לה אלא משמש גם כמורה דרך התנהגות לחיי היומיום.
המשמעות לגבינו היום, בזמן שאין נבואה ונביאים, היא שעלינו לפנות אל העבר, וממנו ללמוד את הדרכים והכלים בעזרתם נוכל לזהות את ה"נביאים" של ימינו, אנשי אמת מהם ניתן לקבל את אותה הדרכה נבואית, ואיתם לשתף פעולה בשיפור ובשכלול חיינו

אני מקווה שיחד איתכם אזכה לשמוע, ללמוד, נ/אמור, לעשות ולקיים את דברי התורה באהבה, ולחיות חיי אמונה ואמת.

שבת שלום

[1] פרשת שופטים, דברים יח'. יי-יט'  [2] פרשת ראה , דברים יג', ב  [3] רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז', הלכה ז'  [4] מלכים ב ל יח כב  [5] מלכים ל ד, א- ז  [6] מלכים ב' ב, כג-כה

כל הזכויות שמורות לרזי ברד - כפר עציון