דרשה לבר מצווה - פרשת כי משפטים

אורחים יקרים, בני משפחה קרובים, מכרים, חברים וכמובן הוריי היקרים, הרשו לי לשאת מספר , מילים על פרשות השבוע, היא פרשת "כי משפטים".


פרשת משפטים היא הפרשה השישית בספר שמות וברובה מצוינות מצוות ודינים רבים הקשורים לתחום המשפט ומה שקשור ליחסים שבין אדם וחברו, אך מי שחשב שהדינים והמצוות ידברו על כביכול דברים חשובים, הפרשה מתחילה דווקא בנושא של עבד עברי, ולכן אל לנו לשכוח שבעברנו הרחוק גם אנחנו היינו עבדים במצרים, ולכן התורה הקדושה אומרת לנו בפירוש כיצד יש להתנהג כלפי עובדינו ואז כלפי עבדינו, ואם לעבדינו אנו מצווים להתייחס כראוי קל וחומר כלפי חברינו.


ועוד בפרשה דיני רצח והריגה, פציעה ואפילו קללה אסורה על פי יהדותנו, ומי שעובר על עבירות אלו ייענש בחומרה.


אך לא רק לגופו ונפשו של אדם התורה שלנו דואגת אלא גם לרכושו של אדם ובפרשה זאת מצוינות דינים ומצוות העוסקים בשמירת רכושו של אדם אחר, התורה אומרת לנו כיצד לשמור על רכושו של אדם אחר וממה להיזהר בכדי שלא לפגוע בו וגם מציינת את עונשו ומה עלינו לעשות במידה ופגענו ברכושו של האחר.


גם על איסור גניבה וגזל התורה לא פוסחת, גניבה היא נעשית בהיחבא וללא ידיעת הבעלים וגזל זה לקיחה בכוח בידיעת הבעלים.


גם למי שמופקד על שמירת רכוש אחרים ישנה אחריות בתורה וגם פה ישנה אבחנה בין סוגי השומרים ולכל אחד דין אחר ושונה.


התורה שלנו מגינה גם על האלמנה והיתום, להם אין בעל ומי שידאג להם ולכן אלוהים בעצמו דואג להם ומציין בפנינו שלא נצער ונפגע בהם.


גם לגרים התורה דואגת ואוסרת עלינו לרמות ולהונות אותם.


וכן איסור הלוואות בריבית חלה עלינו, אם הלווינו כסף לאדם מסוים עלינו לקבל חזרה בדיוק את אותו הסכום.


אסור לנו להטות משפט ולתת עדות שקר ולקיחת שוחד.


עלינו להחזיר אבידה לבעליו.


בסוף רשימת המצוות והדינים ישנם גם נושאים הקשורים לבין אדם למקום, כך אנו למדים מה קודם למה בפני אלוהים – קודם בין אדם לחברו ולאחר מכן בין אדם אליו, עלינו להיות טובים והוגנים לחברינו קודם כל ולאחר מכן לקיים מצוות כמו איסור טריפה, בשר וחלב ושמירת השבת.
כמו כן מצווים אנו לשלושת הרגלים, לשנת שמיטה ואיסור עבודה זרה.


לאחר שמשה מוסר את הדינים והמצוות האלו לבני ישראל נערך הטקס של כרית ברית בין העם ובין אלוהים וכך היום גם אני כורת ברית בהגיעי לגיל המצוות וזהו מה שמסמל בעיני טקס בר המצווה שלי כשאני יודע את המצוות החלים עלי ומקבל עלי לקיימם, את מה שצוין בפרשה ואת כל תרי"ג המצוות שהתורה הקדושה שלנו מציינת. ביום זה ובמעמד זה, אני רוצה להודות לכל האורחים והקהל הנכבד הזה שהגיע לחגוג יחד איתי ועם בני משפחתי, ברוכים תהיו ושנוסיף שמחות בעם ישראל!


כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ