דרשה לבר מצווה - פרשת ויצא

בס"ד


אורחים נכבדים, בני משפחה יקרים, ברשותכם וברשות כל הקהל הנפלא הזה, אשא מספר מילים על פרשת השבוע, הלא היא פרשת ויצא.


פרשת ויצא היא הפרשה השביעית במניין פרשיות השבוע של תורתנו הקדושה. פרשת ויצא עוסקת במספר נושאים בקורות חייו של יעקב אבינו, ומביאה לנו את סיפור סולם יעקב.
יעקב אבינו מגיע במהלך נדודיו לבית אל ושם הוא חולם חלום, ובחלום מתגלה אליו סולם היוצא מהארץ ומגיע עד לשמיים, ובסולם נגלים בפני יעקב מלאכים העולים ויורדים בסולם.


סיפור חלומו של יעקב מראה לנו כיצד כל אחד ואחת מאיתנו יכול לשלב את חייו הארציים עם חיי רוח ואמונה. הופעת הסולם בחלומו של יעקב מראה לנו שעל מנת להגיע לפסגת האמונה, אנו מחויבים להעמיד לרשותנו יסודות חזקים ואיתנים הנמצאים על הקרקע ויסוד האדמה.


היום עם הגיעי לגיל מצוות, יסודות האמונה וכוח התפילה נמצאים ברשותי והם מבוססים על יסודות אנושיים נפלאים שהעניקו לי הורי במהלך 13 השנה האחרונים. יסודות אלו נבנו על הכרת הטוב בחיינו, על גמילות חסדים ואהבת כל אדם באשר הוא.


המתנה הנפלאה שאני מקבל היום שייכת בראש ובראשונה להורי היקרים שגידלו, חינכו והאירו את עיניי לאורך כל הדרך. יסודות האמונה אותם קיבלתי לאורך כל הדרך מהורי משמשים עבורי אורים ותומים להמשך דרכי מיום זה והלאה.


בהמשך פרשת השבוע, לאחר חלומו של יעקב, מתוארת לנו פגישתם של יעקב ורחל, סיפור התאהבותו של יעקב אבינו ברחל אימנו, נישואיו המאולצים לאחות רחל- לאה, הולדת בני יעקב , וכמובן עזיבת יעקב את בית לבן חותנו.


פרשת השבוע מתחילה ומסתיימת עם ברכות האלוקים המגיעים אל יעקב בדמות המלאכים שבתחילת הפרשה מתוארים בתוך סיפור החלום ובסיום הפרשה מופיע הפסוק הבא:


"ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים, ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים".


הופעת המלאכים מסמלת לנו את הכוח השומר ומגן על יעקב אבינו ועל כל פועלו לאורך כל הדרך ,החל מעזיבת בית הוריו ובריחתו מפני עשיו אחיו, ועד לחזרת יעקב אל ארץ אבותיו. דבר נפלא זה בא להראות לנו שברכת עם ישראל נמצאת בכל מקום ובכל רגע נתון.


האחדות והגילוי האמונה הם הדברים המביאים על בני ישראל את הברכה ואת הקדושה, והם הדברים המייחדים אותנו מכל עם ומכל אומה. ביום חגיגי זה, בו אני מצטרף כחוליה נוספת לשרשרת העם היהודי, הרשו לי לברך אתכם קהל נכבד במספר מילים:


בראשית דברי, אני רוצה להודות לכל הקהל הרב שהגיע לכאן היום לחגוג עימי ועם בני משפחתי, ולברך כל אחד ואחד מכם בהגשמת כל רצון לבבכם.


ולסיום,  אני רוצה לברך את הוריי ואת בני משפחתי שיזכו לשנים רבות של בריאות ונחת ושנזכה כולנו לביאתו של משיח בן דוד ולימי גאולה שלמה!


כל הזכויות שמורות לחברת גילן פרסום ואינטרנט בע"מ.