דרשת בר מצווה פרשת שמיני

בס"ד


אורחים יקרים, משפחה נפלאה, ברשותכם אשא מספר מילים על פרשת השבוע של תורתנו הקדושה הלו היא פרשת שמיני.


פרשת "שמיני" היא הפרשה השלישית בספר "ויקרא" ושמה נקרא בגלל שתחילת הפרשה מדברת על היום השמיני שלאחר טקס חנוכת המשכן ויום חנוכת המשכן, דרשת בר המצווה שלי מדברת על פרשה זו וכך גם אני חונך היום את תחילת חיי הבוגרים, אך בניגוד לנדב ואביהו שחטאו בפרשה אני מתכוון לפעול על פי הציוויים שאלוהים ציווה אותנו.


נדב ואביהו חטאו בכך שלא פעלו על פי הציווי של אלוהים לגבי סדר הקרבת הקורבנות ולקחו איש מחתתו, שמו עליהם קטורת והקריבו אש זרה לפני אלוהים ואז יוצאת אש ואוכלת אותם, אני למד מכך שאם חוטאים העונש שניתן לחוטא צריך להיות קשור לנושא החטא – אם אדם חטא באש עונשו יינתן לו על ידי אש, מידה כנגד מידה וכך ישמר מושג הצדק במשפט, שלא יינתן עונש חמור מידי לעברה או הפוך, עונש קל מידי יחסית לעברה או החטא שבוצע. דבר זה גם נועד למקרה שאדם חטא ולא שם לב או שלא ידע שהדבר שעשה הוא עברה, וכך יידע האדם לחשוב על הדבר הרע שקרה לו ולנסות להבין ולפרש על פי אמת המידה הזאת מדוע קרה לו הדבר הזה ומה חטא או עשה לא בסדר על פי מה שקשור לעונש שקיבל.


אפשר גם ללמוד מעונשם של נדב ואביהו שישנם חטאים שעונשם הוא מוות, וזה על פי חומרת החטא שהם עשו –  הם ידעו שהם חוטאים ועשו זאת זמן קצר בלבד לאחר שהציווי לגבי הקרבת הקורבנות נודע להם, ואולי מכיוון שחטאו זמן קצר לאחר הציווי גם פה נעשה העונש על פי מידה כנגד מידה וגם זמן ענישתם היה כמעט מיד לאחר החטא.


לאחר מות נדב ואביהו שהיו בניו של אהרון, משה ואהרון מצטווים שלא להתאבל עליהם ולהמשיך בסדר היום.


ואם בתחילת ספר ויקרא ועד חלקו השני של פרשת "שמיני" מפורטים סוגי החיות והבהמות שאנו צריכים להקריב, אז בחלקו השני של פרשת "שמיני" מופיעים דיני מאכלות אסורים המפרטים את כל החיות, הבהמות, העופות והדגים האסורים לאכילה, אני למד מכך שאלוהים רוצה לשמור על איזון בעולם החי וגם שלכל חיה או בהמה יש ייעוד והיא מסמלת משהו וגם כמו שהחיות נוצרו קודם בבריאת העולם ורק אז בני האדם בכדי שנבין שהחיות נוצרו עבורנו ולא אנחנו עבורם כך נלמד שהחיות תפקידן לתת לנו את האפשרות לחיות, אם על ידי הפיכתם למאכל ואם על ידי הפיכתם לקרבן עבור כפרת חטאנו, ושני הדברים חשובים לחיים שלנו באותה המידה – כמו אוכל לגוף כך גם לנפש על ידי כפרת עוונותינו.


ביום חגיגי זה אני רוצה להודות לכל הקהל הנפלא שהטריח את עצמו לחגוג יחד עימי ועם בני משפחתי את יום הגיעי למצוות, מי ייתן ונזכה כולנו לימות משיח צדקנו.


כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ