דרשה לבר מצווה פרשת שלח לך

אורחים יקרים, בני משפחה וחברים, ברשותכם אשא מספר מילים אודות פרשת השבוע- היא פרשת שלח- לך.

פרשת שלח- לך היא הפרשה הרביעית בספר במדבר. פרשה זו עוסקת ברובה בסיפור המרגלים, והיא מתחילה בציווי של הקדוש ברוך הוא לשלוח אנשים אשר יתורו את ארץ כנען.

משה רבנו מקבץ "יחידה מובחרת" של מיטב נציגי השבטים השונים, והוא שולח אותם למשימה סודית שמטרתה לגלות לבני ישראל הממתינים במדבר אודות הארץ המובטחת. המרגלים החוזרים לאחר השלמת המשימה אינם מרבים בדברי שבח והלל על הארץ המובטחת, ובמקום לחזק את בני ישראל הם מתחילים להפחיד אותו עם תיאורים על עמים חזקים היושבים בארץ ואף מתארים אותם כנפילים- כלומר אנשים ענקיים במיוחד.

תיאורי הפחד מחלחלים אל בני ישראל החוששים לקיומם, והם מתחילים לבוא בתלונות בפני משה רבנו על כך שהוציאם מלכתחילה מארץ מצרים. בני ישראל משתכנעים מדברי המרגלים והם מאמינים כי אין בכוחם לכבוש את הארץ, וחלקם אף מציע לעשות את הדרך חזרה למצרים.

על קטנות האמונה, בני ישראל נענשים באמצעות מסע ממושך בארץ מדבר למשך 40 שנה המוטל עליהם בטרם כניסתם לארץ המובטחת.

מפרשי תורה גדולים וחכמים מצווים אותנו בימי השבוע המקדימים לקריאת הפרשה להרבות דברי שבח והלל אודות ארץ כנען הלוא היא ארץ ישראל של ימינו.

דברי שבח אלו אמורים לתקן את חטא המרגלים אשר בחוצפתם הרבה הקטינו את אמונתו של עם ישראל שזכה לראות ניסים לאורך כל המסע שהוא עבר במצרים ובמהלך יציאתו מעבדות לחירות.

ברשות כל הקהל הקדוש הנמצא איתי כאן היום, אני רוצה להרים את עיניי אל השמיים ולהודות לקדוש ברוך הוא על הזכות והחסד שהוא העמיד לכל אחד ואחת מאיתנו לחיות ולהתקיים בארץ ישראל, ארץ האבות והארץ המובטחת.
ארץ זבת חלב ודבש, ארץ מלאה בכל טוב!

אורחים יקרים, בני משפחה וחברים, היום אני מצטרף לעולם התורה והמצוות, וכפי שמלמדת אותנו פרשת השבוע, אחת המצוות החשובות היא להודות ולברך על הקיים בחיינו.

היום אני מתחיל מסע פרטי משלי, מסע אשר יוביל אותי אל הארץ המובטחת, מסע שכולו אמונה בעולם התורה והמצוות.

אני רוצה להודות לכם על כך שטרחתם והגעתם לחגוג יחד איתי, ומי ייתן וכולנו נזכה לבואו של משיח צדקנו ובניית בית המקדש השלישי.

תודה לכולכם!