דרשת בר מצווה פרשת תרומה

ברשות הוריי היקרים מפז, ברשות מורי ורבותי הנכבדים, וברשות כל הקהל הקדוש הזה, ביום זה בו אני עוזב את עולם הילדות ומקבל על עצמי עול מצוות של תורתנו הקדושה, אשא מספר מילים על פרשות השבוע, היא פרשת "תרומה".


פרשת תרומה היא הפרשה השביעית בספר שמות והיא עוסקת בהוראות מדויקות שהועברו לבני ישראל בדבר בניית המשכן וכליו.


אלוהים מצווה את משה לאסוף תרומות מכל בני ישראל, זאת בכדי לתת להם להרגיש שייכות לעבודת המשכן, כל אחד יתרום כמחצית השקל ואת שאר הדברים כמו זהב וכסף ונחושת כל אחד על פי יכולתו יתרום.


בהמשך הפרשה מדובר על איך לבנות את כלי המשכן:


ארון הברית, שבו יונחו לוחות הברית יהיה עשוי עץ אך מצופה זהב, גם את הכפורת ייצרו מזהב ועליו הכרובים.


השולחן, עליו יונח לחם הפנים יעשה על ידי עצי שיטים ויצופה בזהב וכך גם המוטות שיחזיקו אותו יהיו מצופים זהב.


מנורת הזהב, תשמש להדלקת הנרות במשכן ולה יהיו שבעה קנים ותהיה עשויה מזהב.


בניית המשכן גם כן מפורטת בפרשה:


מעצי שיטים הם ייצרו קרשים ויצפו אותם בזהב, גובהם יהיה עשר אמות ורוחבם אמה וחצי.


המשכן יורכב משני חלקים, קודש שבו יהיו רוב כלי המשכן וקודש הקודשים שבו יהיה ארון הברית.


מזבח החיצון – יעשה בחצר המשכן ויהיה כמזבח חלול העשוי מעצי שיטים ומצופה נחושת וכך גם כלי המזבח השונים יהיו מצופים נחושת.


חצר המשכן – יהיה גדול יותר מהמשכן ויהיה מוקף בקרשים מאבני נחושת ועליהם רשת, גודלו של חצר המשכן יהיה מאה אמות אורך וחמישים אמות רוחב.


סדר הכלים הוא מבפנים החוצה, כסמל למה שצריך להיות אצל האדם – שיהיה לו לב טוב וכך גם התנהגותו ומראהו החיצוני יקרין טוב לב.


אל לנו לשכוח שהמשכן הזה הוא משכן ארעי, ובני ישראל צריכים לקחת אותו איתם במסעם במדבר, וכאן אנו מבינים שלא רק בבית או בארץ ישראל אנו מצווים בקיום התורה ולהתנהג כראוי אלא בכל מקום שנלך.


כיום נבצר מאיתנו בית המקדש ואנו נדרשים למה שמכונה מקדש מעט וזהו בית הכנסת, שם אנו מתפללים לאלוהינו ומתכנסים בקהילותינו וחוגגים בר מצווה ואת שאר טקסי היהודים, אני שמח שמה שנצטווינו לעשות מלפני אלפי שנים עדיין נשמר וגורם לי להרגיש שייכות לעם היהודי שיצא מעבדות, התהלך במדבר ארבעים שנה בכדי שאנו נוכל לחיות בארץ ישראל ולקיים את מצוות אלוהים שניתנו לנו עוד לפני שהגענו לכאן, והיום הכול בנוי וערוך בשבילי אך בפרשה זאת אני זוכר מה היה על בני ישראל לעבור ולתת בשביל שאגיע עד הלום ואחגוג עם בני משפחתי, קרוביי וחבריי את הגיעי לגיל המצוות ואזכור שכמו שבניית המשכן וכליו נעשו בשבילי כך גם מצוות אלוהים נעשו בשבילי ואשמר לקיימם.


כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ