ברכה מסרותית לבר מצווה מההורים

חלק מברכת הורים מסורתית לבר מצווה

אביאל ילדנו האהוב,

היום הגעת לגיל מצוות – תחנה משמעותית בחייך
יום בו אתה מתחיל לשאת את עול התורה על כתפיך.
ברוח פרשת השבוע שלך , הלוא היא פרשת ויחי
נבקש היום להרעיף עליך איחולים בעלי ערך נצחי.
נודה לה' בכל לבב בסוד ישרים וע?דה
מעומק לבנו במילות שבח, ה?ל?ל ותודה.
על בנינו ובנותינו אשר בטובם ב??ר?כ?נו האל
ו?ב?ח?רם בחסדו עבורנו מבין כל ברואי תבל.
אביאל בני, מתנת חיי, מקור גאוותי הברוכה
עטרת תפארת ב??כ?ף אלוהיך ו?צ?ניף מלוכה.
ביום זה אתה נושא את נועם המצוות על כתפיך.
חסד ואמת אל יעזבוך, אהבת הבריות אורחותיך.
צעד באמונה במשעול הצדק ו?בנתיב אמת התורה,
הוד והדר פועלך לקיום מצוותיך בנפש טהורה.
"כ?ל-א?ל??ה ש??ב?ט?י י?ש??ר?א?ל ש??נ?ים ע?ש??ר
ו?ז?את א?ש??ר-ד??ב??ר ל?ה?ם א?ב?יה?ם ו?י?ב?ר?ך? או?ת?ם א?יש? א?ש??ר כ??ב?ר?כ?תו? ב??ר?ך? א?ת?ם"

כיעקב המברך כל אחד מבניו בברכה שונה וייחודית,
כולנו נברך אותך עכשיו בהשראת המסורת היהודית.
עם שלוש עשרה ברכות בזו אחר זו שנישא היום לכבודך
ושבהם ייקח חלק פעיל כל אחד מבני המשפחה.

הברכה הראשונה אליך היא ברוח ראובן, הבן הבכור
בה מוזכרת תכונת היציבות שעליה מן הראוי שתשמור.