דרשה לבר מצווה - פרשת צו

בס"ד


ברשות הורי היקרים מפז, ברשות מורי ורבותי הנכבדים, וברשות כל הקהל הקדוש הזה, ביום זה בו אני עוזב את עולם הילדות ומקבל על עצמי עול מצוות של תורתנו הקדושה, אשא מספר מילים על פרשות השבוע, היא פרשת "צו".


פרשת צו היא הפרשה השנייה של ספר ויקרא, חציה הראשון היא המשכו של הפרשה הקודמת "ויקרא" ומדברת על דיני הקרבת הקורבנות והמשכה מתאר את עבודת המשכן,


אני למד מכך שאחרי שהקרבנו קורבנות שיכפרו על חטאנו כפי שכתוב בתחילת ספר ויקרא ועד לחציה של הפרשה שלנו אנו צריכים להמשיך לעבוד על חיזוק האמונה בתוכנו, ואנו צריכים להמשיך ולהתנהג כראוי, לא מספיק לבקש סליחה ולחזור לחטוא ואז שוב להקריב קורבן אלא מטרת האמונה היא להיות טובים ותמיד לפעול  על פי מצוות התורה


ההבדל בין מה שמסופר בפרשה הקודמת לבין מה שמסופר בפרשה הזאת לגבי הקורבנות הוא בנקודת מבט שבו הדבר נכתב, בפרשה הקודמת סדרי הקורבנות כתובות למביאי הקורבנות ופרשה זאת הדבר כתוב עבור נקודת מבטם של הכוהנים, אלו שמקריבים עבורנו את הקורבנות.
אני למד מכך שגם שליחי המצווה צריכים לפעול על פי הספר ואם אנו עושים דבר עבור ההורים או המורים או החברים שלנו אנו צריכים לעשות זאת ברצון וכוונה טובה כי אנו מייצגים 2 אנשים – אותנו ואת שולחינו.


בחצייה השני של פרשת "צו" מדובר על פעולת טקסי חנוכת המשכן, אנו קודם לומדים למה בין השאר ישמש המשכן ורק אחר כך אנו חונכים אותו, וכמו חיי שלפני בר המצווה שבהם התכוננתי לחיי הבוגרים ולמדתי מהוריי ומוריי למה מיועדים חיי -  למעשים טובים ואהבת הזולת, ואילו כעת אני חונך בטקס את תחילת בגרותי שבו אתחיל לעשות מעשים טובים ומצוות, ובעיקר לאהוב כל אדם באשר הוא אדם.


טקסי חנוכת המשכן אורכים שבעה ימים ואולי דבר זה מסמל לנו שכמו שהעולם נברא בשבעה ימים כך גם חשיבותו של המשכן עבור חיינו, העולם נברא מאותה הסיבה שהמשכן נבנה – לעבוד את אלוהים, לקיים מצוות ולהיות אנשים טובים, ואם את העולם ברא אלוהים, את המשכן בני האדם בונים בהוראתו של אלוהים כי העולם נברא עבורנו והמשכן נבנה עבור אלוהים.
ואיננו נדרשים להיות תמיד במשכן, בשביל זה ישנם הכוהנים ואני למד מזה שישנם דברים חשובים לעשות מחוץ למשכן, במשפחה ובסביבה ומי שיעשה עבורנו את עבודת המשכן והקרבת הקורבנות הם הכוהנים שהוכשרו לכך בטקס מיוחד שכאמור ערך שבעה ימים כמו בריאת העולם וכמו שבריאת העולם עבורנו נערכה שבעה ימים כך גם חניכת הכוהנים לעבוד עבורנו ועבור אלוהים נערך שבעה ימים.


טקס חנוכת המשכן נערך כך - מקדשים את אהרון ובניו לכהונה, מלבישים אותם בבגדים מיוחדים וממשיחים אותם בשמן המשחה. בפרשה לא כתוב שישנם טקסים מיוחדים גם למשכן עצמו אלא רק עבור הכוהנים וזה מלמד אותנו על חשיבות הפעולה שנערכת במשכן על ידי הכוהנים ולא במשכן עצמו, באבנים בשולחנות ועוד.


לסיום, אני רוצה לברך את כול האורחים היקרים שהטריחו את עצמם והגיעו לחגוג יחד איתי ועם בני משפחתי, וכמו כן, אני רוצה להודות להוריי ולקדוש ברוך הוא שהראו לי בעבר ויראו לי בעתיד את דרך הישר והאמת.


כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ