דרשה לבר מצווה פרשת ויחי

בס"ד


אורחים נכבדים, הורים יקרים ובני משפחה נפלאים, ברשותכם, וברשות המעמד המיוחד הזה, אשא מספר מילים אודות פרשת השבוע הלא היא פרשת ויחי.


פרשת ויחי היא הפרשה ה-12 במניין פרשיות השבוע של תורתנו הקדושה, והיא גם הפרשה החותמת את הספר הראשון- ספר בראשית.


הפרשה עוסקת בימיו האחרונים של יעקב בארץ מצרים, בברכת יעקב לבניו, ובסיום הפרשה בפטירתו של יוסף הצדיק, אף הוא על אדמת מצרים.


ברכות יעקב הנמצאות בפרשה הן חלק מרכזי בתוכנה ובתוך הפרשה נמצא את הפסוק הבא:
"המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ".


יעקב אבינו, מעניק לכל אחד ואחד מבניו ברכה ייחודית. הברכות השונות מכילות רמיזות רבות לימים העתידים לבוא לכל אחד משבטי ישראל ברבות הימים. על פי האמונה, יעקב ראה בסוף חייו את כל קורות בני ישראל, בניו, מרגע פטירתו ועד קץ הימים.


 היום, עם הגיעי לגיל המצוות, אני מצטרף לכוחות האמונה של בני ישראל, וכנוטל בעול המצוות של תורתנו הקדושה, אני הופך לחוליה בלתי נפרדת בשרשרת ארוכה של מאמינים בני מאמינים המגשימים את נבואתו של יעקב לבניו.


פרשת ויחי המסכמת את ספר בראשית מצווה את העם הנותר במצרים להעלות ביום מן הימים את עצמות יוסף לארץ הקודש, הלא היא ארץ ישראל.


כידוע, עם יציאת בני ישראל ממצרים, עסוק העם בהבאת שלל ופריטים יקרי ערך ממצרים, ואילו משה, שיגאל את הם ברבות הימים, עסוק במלאכת העלאת עצמות יוסף.


בפרשה זו מסתיימים ימי האבות , אברהם, יצחק ויעקב, ומתחיל סיפור גאולתו של העם היהודי הנמצא במצרים.שנים רבות מפרידות מפרידת יעקב מבניו בפרשה זו ועד גאולתם השלמה של בני ישראל מעבדות מצרים.


אך גם בכל אותן שנים קשות, העם היהודי לא איבד מאמונתו והמשיך לייחד את עצמו כבני ישראל על פי ציווי אלוקי שהוענק לאבותיהם.


היום, אנו חוגגים את הגיעי לגיל המצוות בארץ האבות, וכולנו ממשיכים להאמין ולצפות לימות משיח ולהשלמת הגאולה במלואה.


מי ייתן וכל הקהל הנפלא הזה יזכה לימות משיח ולגאולה שלמה במהרה בימינו. ביום חגיגי זה, אני נושא תפילה אל המרומים ומבקש ממלך מלכי המלכים לשמור על הורי, על בני משפחתי, על חבריי, ועל כל המכרים הנפלאים הנמצאים יחד איתנו ביום חג זה. מי יתן ויבוא שלום על ישראל, וכולנו נצא בתופים ובמחולות ונקדם את פניו של מלך המשיח.


יום חג זה, בוא אני הופך מילד נער, הוא יום מיוחד ומרגש עבורי ובני משפחתי, היום הזה אני פונה בתחינה אל האלוקים ומבקש את רחמיו וחסדיו על כל בני ישראל היושבים בציון ובמחוצה לה, מי יתן וכולנו נזכה לאור השכינה ולבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו, ונאמר אמן כן יהי רצון!


כל הזכויות שמורות לחברת גילן פרסום ואינטרנט בע"מ