דרשה לבר מצווה - פרשת ויגש

אורחים נכבדים ובני משפחה יקרים, ברשותכם אדרוש מספר מילים על פרשת השבוע, פרשת "וייגש".


פרשת השבוע מסמלת יותר מכל פרשה אחרת בתורתנו הקדושה  את הערבות ההדדית הקיימת באופן טבעי בין כל בני ישראל.


פרשת "ויגש" שהיא הפרשה האחת עשרה במניין פרשיות השבוע, מסיימת למעשה את סיפור חייו של יוסף ועוסקת ברובה במפגש המחודש בין יוסף לאחיו ובין יוסף לאביו, יעקב אבינו.
המפגשים המחודשים מעוררים לאורך הפרשה מספר רגעי רגש ייחודיים, החל מנאונו חוצב הלבבות של יהודה בפני יוסף המגיע לרגעי השיא בפסוק : "עבדך ערב את הנער מעם אבי",
דרך זעקתו של יוסף בזמן הוידוי וגילוי זהותו האמיתית לאחיו: "אני יוסף –העוד אבי חי",
ועד למפגש המרגש של יעקב ויוסף המצוין בפסוק: ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד".
פרשת השבוע מגלה לכל אחד ואחת מאיתנו את כוחה העצום של אחדות ישראל .
יוסף שאינו שומר טינה לאחיו, למרות מעשיהם ולמרות שהם אלו שהובילו אותו להיות מרוחק מבית אביו, מלמד אותנו שיעור חשוב בקירוב לבבות.


יהודה  העומד בפני יוסף  בניסיון להציל את אחיו בנימין, מלמד אותנו שיעור חשוב בערבות הדדית, ועל כן בני העם היהודי נושאים את שמו של יהודה, מתוך זכרון עולם וציווי לכל הדורות לערבות הדדית בין כל יהודי ויהודי, כי כל "ישראל ערבים זה לזה".


יעקב אבינו מלמד אותנו במהלך פרשת וייגש , פרט מרכזי בעניין האמונה. יעקב החדור התרגשות לקראת המפגש המחודש עם אהוב בניו- יוסף, מודע גם לגלות הארוכה של בני ישראל במצרים ולכן בטרם ירידתו מצרימה הוא פונה לבורא עולם ואף זוכה להבטחה אלוקית: "אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם. אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה". ההבטחה האלוקית מבהירה לכל אחד ואחת מאיתנו כי אנשי אמונה דרכם בצל כנפי הבורא.
הפרשה המיוחדת והמרגשת מעמידה לעם היהודי אתגר רוחני ומלמדת אותנו ברק באמצעות קירוב לבבות, ערבות הדדית ואמונה מלאה בבורא עולם אנו נזכה לגאולה שלמה ולימות המשיח.


היום, עם הגיעי לגיל מצוות אני מצטרף לשרשרת ארוכה של בני העם היהודי, שגם ברגעים הקשים ביותר ידעו להעניק כתף זה לזה , לתמוך זה בזה ואף להיות ערבים אחד לשני, והכול בזכות האמונה בבורא עולם.


ההיסטוריה היהודית מלמדת אותנו שרק באמצעות כוח האמונה בבורא עולם אנו יכולים להתקיים. פרשת השבוע מלמדת אותנו שרק באמצעות ערבות הדדית וקירוב לבבות אנו יכולים להמשיך להתקיים כעם ולזכות בישועות השם כהרף עין!


קבלת עול המצוות מסמלת גם את קבלת המשפט עליו עומדת התורה כולה:  "ואהבת לרעך כמוך"  - כי רק בזכות אהבת הזולת אנו זוכים לכל הטוב, השפע והאושר בחיים.


אסיים את דבריי בברכת הודיה לכל האורחים והקרובים שהגיעו לחגוג יחד איתי ועם בני משפחתי ומי ייתן ונזכה למשיח צדקנו ולגאולה שלמה בעזרת השם!