דרשה לבר מצווה פרשת ויקרא

בס"ד

ברשות הורי היקרים מפז, ברשות מורי ורבותי הנכבדים, וברשות כל הקהל הקדוש הזה, ביום זה בו אני עוזב את עולם הילדות ומקבל על עצמי עול מצוות של תורתנו הקדושה, אשא מספר מילים על פרשות השבוע, היא פרשת "ויקרא".


פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה הפותחת את ספר התורה השלישי, ספר ויקרא. הפרשה קרויה על המילה הראשונה הפותחת את הספר ואת הפרשה , ולכן הפרשה מסמלת ראשוניות והתחלה של חיים רוחניים, גם בתיאור המצוות הכלולות בה, וגם באופן בו היא מחדשת לבני ישראל, המתהלכים במדבר, כיצד יש לנהוג בענייני רוחניות. ביום חגיג זה,
אני רואה בפרשת ויקרא ציון דרך ל- תחילת חיי הרוחניים. זכיתי שביום בר המצווה שלי אני אדרוש על פרשת ויקרא  וממנה רק אתפתח.


הפרשה שלנו עוסקת כולה בדיני הקורבנות שמקריבים במשכן ובבית המקדש.
ישנם קורבנות שהם חובה וישנם קורבנות שהם רשות, על פי רצון המקריב או על פי חטאיו אם חטא, אני למד מכך שאדם במידה וחטא במעשיו יכול לעשות פעולה שתגרום שחטאו להיסלח, וזאת רק במידה וחטא ללא כוונה, אם חטא יביא משהו משלו הקבוע על פי שנכתב בפרשה יקריבו על ידי הכהן ואלוהים ימחק לו את החטא ולא יקבל עונש.


הקורבנות מחולקים למספר קורבונת:


קורבן עולה – קורבן שאדם מביא על פי רצונו, בשביל להודות לאלוהים, הקורבן נשרף כולו על המזבח ולא נשאר ממנו לכוהנים, קורבן הודיה לאלוהים שרק אלוהים "לוקח" ושלא ייראה שלכוהנים יש חלק במה שקורה לאדם.


קורבן שלמים – קורבן שבחלקו נשרף, בחלקו נשאר לכוהנים ובחלקו נאכל על ידי מקריב הקורבן, קורבן שלמים הוא קורבן נדבה וכמו שאנשים נותנים נדבה ללא שום אינטרס לאדם אחר, כך קורבן נדבה ואמר על קורבן השלמים רבי יהודה: "כל המביא שלמים – מביא שלום בעולם" וכך נלמד שאם עושים דברים ללא ציפייה לתשלום הדבר מביא שלום בעולם.


קורבן חטאת – קורבן שמביא אדם שחטא בשוגג ורוצה לכפר על מעשיו, או אם אדם חטא ורק מאוחר יותר נגלה לו הדבר גם יקריב קורבן חטאת, אז נלמד מכך שגם על חטאים שחטאנו לפני שנים אנו נדרשים לבקש סליחה, גם כלפי אלוהים וקל וחומר כלפי בני אדם.


קורבן אשם – קורבן שמביאים אנשים שחטאו ומתחרטים על מעשיהם, הקורבן שמיועד לאנשים החוזרים בתשובה, וגם להם יש מקום אצלנו ואפילו מכובד, קורבן אשם מיועד גם לאנשים שיש להם ספק אם חטאו או לא.


נשים לב שהקורבנות לא הם אלה שגורמים לאלוהים לכפר ולסלוח על חטאנו אלא הפעולה והרצון שלנו בכפרה ולכן כיום אנו לא נדרשים להקריב קורבנות אלא להתפלל כמו שכתוב: "ונשלמה פרים שפתינו" – הפה שלנו הוא המזבח שלנו והמילים הם הקורבנות, נבקש סליחה בכוונה וחרטה וזה יהיה לנו הקורבן שיעלה מעלה.
ביום חגיגי זה, אני מתפלל בפני הקדוש ברוך הוא, שיסלח ויחמול על כל בית ישראל, ושבמהרה בימינו ישלח לנו את משיח צדקנו, ברוכים תהיו כולכם, ושוב תודה על שבחרתם להיות נוכחים יחד עימי ועם משפחתי ביום חגיגי זה.


כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ